Verzekerde zorg

De behandelingen van Praktijk 4Change in omgeving Arnhem kunnen onder de basisverzekering van je zorgverzekering vallen. Je hebt hiervoor een geldige verwijzing nodig van een (bedrijfs)arts. De arts kan zijn verwijzing digitaal versturen via Zorgdomein. Dit is een beveiligde digitaal systeem dat zorgverleners helpt met het vinden, kiezen en regelen van zorg.

De behandelingen vallen binnen de zogeheten Generalistische Basis GGZ, voor volwassenen vanaf 18 jaar. Deze basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische klachten die ambulant en kortdurend behandeld kunnen worden.

https://www.ggzstandaarden.nl/

Veel voorkomende klachten

• Lichamelijke en cognitieve spanningsklachten
• Angst en paniekklachten (sociale angst, trauma, paniekklachten, fobieën en dwanghandelingen of steeds terugkerende gedachtes)
• Stemmingsklachten (stemmingswisselingen, somberheid, verlies van interesse en plezier)
• Verwerkingsproblematiek (rouw en verlieservaringen)
• Identiteitsproblematiek

• Slaapproblemen

Het doel van je behandeling bij Praktijk Arnhem

De behandeling is erop gericht om inzicht te krijgen in hoe je gezondheidsproblemen zijn ontstaan en hoe de klachten in stand worden gehouden door interne en externe factoren. 
We gaan samen aan de slag om je gedrag om te zetten. Bereidheid om dingen anders te willen gaan proberen is daarbij noodzakelijk. Net als de bereidheid dat je beter leert voelen. 
Let op: niet dat je je beter gaat voelen. Bereidheid te voelen wat is, is essentieel. Of het nou aangenaam, fijn, stom, pijnlijk, traumatisch is; het mag er allemaal zijn. Leren omgaan met deze gevoelens en ze toelaten is een essentieel onderdeel van de behandeling.

Een behandeling binnen de Basis GGZ zal tussen de 1 en 11 sessies duren afhankelijk van de klachten. Na de eerste sessie zal een behandelplan opgesteld worden met daarin de doelen waaraan gewerkt zal worden.

Aan het einde van de behandeling zal samen een terugvalpreventieplan opgesteld worden en wordt een afsluitend verslag naar de verwijzer(s) gestuurd met een samenvatting van de klachten en behandeling. 

De behandelmethodes van Madelon Evers psycholoog & coach

Afhankelijk van jou als persoon en van jouw klachten creëer ik in goed overleg met jou een passend behandelaanbod.

Verwijzing

Wil je je aanmelden bij Praktijk 4Change en in aanmerking komen voor ziektekostenvergoeding dan heb je een verwijzing van je huisarts of bedrijfsarts nodig voor generalistische basis GGZ.

De gegevens op de verwijzing

Op de verwijzing zijn de volgende gegevens nodig:

• de naam, functie en AGB-code van je verwijzer
• een handtekening van je verwijzer en/of een praktijkstempel (huisarts/ bedrijfsarts)
• de verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden vóór start behandeling en minimaal op de datum van start behandeling (dat wil zeggen de datum van het eerste directe of indirecte patiëntgebonden contact)
• op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing is voor basis-GGZ
• de verwijzing moet de keuze voor basis-GGZ beargumenteren met gebruikmaking van de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport):
1 - vermoeden op een DSM benoemde stoornis; bijvoorbeeld depressie of angststoornis
2 - ernst van de problematiek
3 - risico
4 - complexiteit
5 - beloop klachten

Intake met HoNOS+

 Met de HoNOS+ vragenlijst stelt Praktijk 4Change bij de intake het zorgvraagtype vast. Dit is een eis van de zorgverzekeraar. Na het bepalen van het zorgvraagtype start de behandeling.

Het zorgvraagtype wordt verplicht op de factuur vermeld bij alle zorgprestaties als je gebruik wilt maken van de vergoeding vanuit jouw zorgverzekering.


Psycholoog & Coach Arnhem

Aanmelden 

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken voor het inplannen van een intake? Laat hieronder je gegevens achter. Per mail wordt er dan contact met je gezocht.​

Check voor je je aanmeldt goed hoe de behandeling door jouw zorgverzekering vergoed wordt i.v.m. contractvrij werken! Zie tarieven

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.

Google Maps inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Google Maps cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Adres

Bezoekerslocatie 
Zijpendaalseweg 91 
6814 CG Arnhem
[email protected]

Openingstijden

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Codes & registraties

BIG-code: 19916292425
AGB-code: 94060931
AGB-code praktijk: 94066864
KVK: 85239623
BTW: NL004071514B40