Algemene voorwaarden

Op alle behandelingen en andere vormen van psychologische of coaching bij Praktijk 4Change zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

1. De regels rondom privacy, dossiervorming, klachtafhandeling en bejegening van je zijn allemaal beschreven in de beroepscode van het NIP. Ik onderschrijf deze beroepscode. Ik hanteer de geheimhoudingsplicht. CliĆ«nten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij de klachtenfunctionaris van de NIP, te bereiken via:  [email protected]
De klachtenregeling is
hier te vinden. https://psynip.nl/

2. Alles wat je bespreekt met je psycholoog is vertrouwelijk van aard en mag nooit zonder jouw toestemming met anderen worden besproken.

3. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij de geheimhoudingsplicht doorbroken mag worden. Hierbij kun je denken aan vermoedens van huiselijk geweld. In dit geval zal Praktijk 4Change de landelijke richtlijnen volgen van de meldcode.

4. Je psycholoog heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om jouw problemen op te lossen. De psycholoog heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat je voor wat betreft de invloeden, uitwerking, gevolgen van de therapie ( zowel positief dan wel negatief) zelf verantwoordelijk bent.

5. De psycholoog is geen bemiddelaar tussen jou en derden ( partners, artsen, verwerkingsmaatschappijen, uitkeringsinstanties), tenzij op dit vlak uitdrukkelijk en schriftelijk iets anders is overeengekomen tussen jou en de psycholoog.

6. Alle keuzes en beslissingen die je neemt, al dan niet onder invloed van de therapie, zijn voor je eigen rekening en verantwoordelijkheid.

7. Heb je klachten over de manier waarop je geholpen wordt, bespreek dit eerst met je behandelaar. Is je ongenoegen niet naar tevredenheid opgelost, dan kun je altijd een klacht indienen bij de klachtencommissie van het NIP.  CliĆ«nten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij de klachtenfunctionaris van de NIP, te bereiken via:  [email protected]
De klachtenregeling is
hier te vinden. https://psynip.nl/

8. Afspraken moeten 24 uur van te voren worden afgezegd.  Anders moet je het consult gewoon betalen. Annuleren doe je per email en sms.

9. Praktijk 4Change heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars of gemeenten. Dit houdt in veel gevallen in dat je zelf een deel van de kosten moet betalen.  Je bent zelf verantwoordelijk om uit te zoeken hoe hoog de vergoeding is die je van jouw zorgverzekeraar krijgt. 

10. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om facturen op te sturen naar je zorgverzekering. 

11. De betalingstermijn is binnen 30 dagen. Bij de onverzekerde zorg trajecten is dit binnen 14 dagen.  Indien het traject wordt uitgezet via jouw werkgever dan zal de behandeling starten na de volledige betaling van de offerte, dit is alleen indien dit door de werkgever wordt betaald. 

12. Als we met elkaar afspraken hebben gemaakt en we akkoord zijn, hebben we een overeenkomst met elkaar afgesloten. De prijzen zoals vermeld in de offerte en op de website gelden.