Tarieven & Vergoeding

Elke vorm van begeleiding start met een aanmelding en ontvangen van een verwijsbrief indien er sprake is van een hulpvraag die valt binnen de verzekerde zorg. Wanneer je hebt aangemeld, zul je binnen enkele dagen per mail een bevestiging ontvangen van je aanmelding en een datum van de intake. Voor de start van de intake ontvangt u via Therapieland een vragenlijst waarin er wordt ingezoomd op de gezondheidsklachten en de hulpvraag. 

Intake

Het intake-gesprek duurt ongeveer een uur en is bedoeld om jouw gezondheidsklachten te inventariseren, stil te staan bij mogelijke oorzaken en je hulpvraag te inventariseren. Ook gebruik ik vragenlijsten om een duidelijker beeld te krijgen. Aan de hand van de intake kan ik wel of geen diagnose binnen de verzekerde zorg vaststellen en krijg je het advies welk pakket van Praktijk 4Change bij jouw hulpvraag aansluit. Soms kan het zijn dat na het inventariseren jouw behandeling binnen een andere setting of de specialistische GGZ geïndiceerd is. Dan bespreek ik dit met je en zoeken we samen een passende doorverwijzing. 

Pakketten

Interventie   'kort'

 • 5 sessies 
 • incl. een individueel afgestemd extra online programma
 • incl. online mindfulness training
 • incl. terugvalpreventieplan


Interventie 'midden'

 • 8 sessies 
 • incl. een individueel afgestemd extra online programma
 • incl. online mindfulness training
 • incl. terugvalpreventieplan


Interventie 'uitgebreid'

 • 10 sessies 
 • incl. een individueel afgestemd extra online programma
 • incl. online mindfulness training
 • incl. terugvalpreventieplan


One sessie coaching

De One sessie is bedoeld om na het coaching/behandel-traject een 'APK'-moment in te plannen.

 • 60 of 90 minuten
 • rust en het vertrouwen dat je blijft werken aan je doelen, jezelf blijft uitdagen in je eigen ontwikkeling

Als je behandelpakket is afgenomen door je werkgever, is het mogelijk om een evaluatie te houden met je werkgever erbij. Dit gaat in afstemming tussen je werkgever en jou. Hiervoor is het mogelijk om een van de sessies uit je pakket om te zetten of een extra sessie af te nemen.

Tarieven

Sessies bij Praktijk 4Change duren elk 60 of 90 minuten.
In deze consulten is alle indirecte tijd (verslaglegging en administratie) al verrekend. Inclusief de aangeboden online eHealth behandeling en de online Mindfulness training.


Intake GZ psycholoog | 

 Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)

CO0562 Diagnostiek 60 minuten intake en 30 min. verslag uitwerking

€ 173,40


Verzekerde zorg GZ psycholoog | CO0628/ 27 Gezondheidszorgpsycholoog € 130,-  
( 60 minuten)

Onverzekerde zorg GZ psycholoog |  € 130,-  (60 minuten) 100% eigen kosten of kosten voor werkgever

De tarieven voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg.
Voor meer informatie zie onderstaande link
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_659073_22/1/
https://www.zorgprestatiemodel.nl/

Informatie zorgverzekering voor opvragen van vergoeding behandel/ declaratie code is: CO0627/ 28

Als zorgaanbieder is mijn praktijk een contractvrije zorgaanbieder. De zorg levert vanuit setting 1 (Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II)

Vergoeding
Vanaf 2022 werk ik contractvrij, wat betekent dat ik geen contracten met zorgverzekeraars heb afgesloten.
De reden hiervoor is dat ik, samen met veel andere zorgverleners, van mening ben dat de eisen en beperkingen van veel zorgverzekeraars kunnen conflicteren met de kwaliteit en inhoud van de behandeling. Meer informatie over contractvrije zorg kun je lezen op de website: www.contractvrijepsycholoog.nl

Afhankelijk van jouw type polis, krijg je de behandeling helemaal of gedeeltelijk vergoed, op je eigen risico na.
Als je voor 2023 een 100 % restitutiepolis hebt afgesloten, wordt de behandeling helemaal vergoed.
Voor alle andere verzekeringen zul je in 2023 dus zelf een deel moeten bijbetalen aan de behandeling.
Bij een combi-, natura- of budgetpolis wordt, afhankelijk van de polis en zorgverzekeraar, ongeveer 65-80 % van de kosten van een behandeling vergoed.

Er zijn in 2023 zeven verzekeringen met een 100% restitutiepolis (zonder aanvullende voorwaarden), deze staan in het onderstaande link een overzicht in rood aangegeven:
https://contractvrijepsycholoog.nl/wp-content/uploads/2022/11/Zorgverzekeraars-Vergoeding-Vrijgevestigde-Zorgaanbieders-in-Zorgprestatiemodel-2023-Contractvrije-Psycholoog.pdf

De BasisGGz maakt tevens gebruik van zogenoemde patiëntprofielen.
Deze patiëntprofielen zijn in te delen in vier zorgpakketten: basisggz middel, kort, intensief en chronisch. Per zorgpakket geldt een verschillend aantal behandelminuten en bijbehorend tarief dat vergoed mag worden.

Wanneer je wel een intake hebt gehad, maar geen vervolgbehandeling of wanneer vroegtijdig blijkt dat je klachten beter behandeld kunnen worden binnen de Gespecialiseerde GGZ, dan worden kosten voor eigen rekening gebracht. Dat geldt ook wanneer er geen sprake blijkt van een diagnose volgens de DSM-classificatie. Soms kan dit wel worden vergoed dan valt het onder ' onvolledige behandeltraject' bij de zorgverzekering. 

 De behandeling wordt maandelijks in rekening gebracht en is afhankelijk van hoeveel consulten die maand hebben plaatsgevonden. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarieven die praktijk 4Change hanteert liggen onder de NZa norm. 


Om zo onafhankelijk en regelvrij mogelijk te kunnen werken, heeft Praktijk 4Change geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je zorgverzekeraar je precies kan vertellen welke vergoeding je krijgt, onder welke voorwaarden. De vraag om te stellen: welk percentage van het NZA-tarief krijg je vergoed voor niet-gecontracteerde zorg door een Gezondheidszorgpsycholoog binnen de Basis GGZ.

 Als je bij verhindering niet tijdig afzegt (minstens 24 uur van tevoren), dan zal het particuliere tarief van 75,- euro in rekening worden gebracht. Er is immers wel tijd voor je gereserveerd. Deze kosten zijn niet declarabel bij je ziektekostenverzekeraar.

Hoe betaal ik als particuliere klant?

Je krijgt middels de mail een digitale factuur opgestuurd.  De factuur is zo opgesteld dat je die meteen kan doorsturen naar jouw zorgverzekeraar voor ( gedeeltelijke) teruggave. 

Hoe betaal ik als werkgever?

Als werkgever krijgt u een factuur van het geadviseerde pakket. De sessies gaan pas van start als de factuur betaald is. 

Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg heb je een verwijzing nodig van je (bedrijfs)arts. Ook moet er sprake zijn van een diagnose die binnen de zorgverzekering valt. 
Het is handig om vooraf bij je verzekeraar te checken wat de vergoeding is. Op grond van mijn lidmaatschap bij beroepsvereniging, BIG registratie en AGB code krijg je meestal een vergoeding uit de ( aanvullende) verzekering. Sommige verzekeraars vergoeden een groot deel en enkelen een kleinere deel of helemaal niet.


Tip

Veel werkgevers hebben tegenwoordig een coachingsbudget of een budget voor persoonlijke ontwikkeling. Vraag bij je werkgever na of er ruimte is voor een (gedeeltelijke) vergoeding van jouw traject bij Praktijk 4Change.

Aanmelden bij Praktijk 4Change Arnhem

Vul je gegevens in op het contactformulier om je aan te melden bij Praktijk 4Change. Ik kom zo snel mogelijk bij je terug.

Verzekerde zorg

De behandelingen bij Praktijk 4Change kunnen (deels) worden vergoed door je zorgverzekeraar. Hoe dit in z'n werk gaat, lees je hier. 

Onverzekerde zorg

Soms krijg je jouw behandeling of coaching bij Praktijk 4Change niet vergoed door je zorgverzekeraar. Dit noemen we onverzekerde zorg.

Psycholoog & Coach Arnhem

Aanmelden 

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken voor het inplannen van een intake? Laat hieronder je gegevens achter. Per mail wordt er dan contact met je gezocht.


Proces na aanmelding

Wanneer je hebt aangemeld, zul je binnen enkele dagen per mail een bevestiging ontvangen van je aanmelding en een bericht voor het inplannen van de intake.

Belangrijk
Valt jouw hulpvraag onder verzekerde zorg dan is een verwijzing van jouw huisarts nodig.  Jouw huisarts kan de verwijzing via Zorgdomein opsturen. Alleen bij ontvangst van de verwijzing kan een aanmelding in behandeling worden genomen en de intake worden ingepland.

Wanneer jouw hulpvraag onder onverzekerde zorg valt dan is er geen verwijzing nodig. Indien je er bewust voor kiest voor geen verwijzing, of de financiering verloopt via jouw werkgever of er is geen sprake van een diagnose verzekerde zorg geef dit dan aan bij onderstaande aanmelding. Jouw aanmelding wordt dan meteen in behandeling genomen. Er wordt dan niet gewacht op een verwijzing.

Tijdens het intakegesprek zullen we je klachten doornemen, bespreken welke vorm behandeling passend is en wat de mogelijkheden zijn voor behandeling. Mocht er toch meer hulp nodig zijn, dan zal er met jouw verder overlegd worden waar je het beste op je plek bent.

Een behandeling binnen de Basis GGZ zal tussen de 1 en 11 sessies duren afhankelijk van de klachten. Na de eerste sessie zal een behandelplan opgesteld worden met daarin de doelen waaraan gewerkt zal worden.

Na de aanmelding en inplannen van de intake zal er rond de datum van de intake een vragenlijst via Therapieland worden opgestuurd om meer inzicht te krijgen op jouw hulpvraag.


Check voor je je aanmeldt goed hoe de behandeling door jouw zorgverzekering vergoed wordt i.v.m. contractvrij werken! Zie tarieven

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.

Google Maps inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Google Maps cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Adres

Bezoekerslocatie 
Zijpendaalseweg 91 
6814 CG Arnhem
info@praktijk4change.nl
06-15435583

Openingstijden

Maandag, dinsdag en donderdag

Codes & registraties

BIG-code: 19916292425
AGB-code: 94060931
AGB-code praktijk: 94066864
KVK: 85239623
BTW: NL004071514B40